Browsing Tag

सत्यनारायण कथा

श्री सत्यनारायण कथा आरती

आरती की जे राजा राम चन्द्र जी के, हरिहर भक्ति करहि संतन सुख दी जे हो! पहिले आरती पुष्प की माला, पुष्प के माला हरिहर पुष्प के माला, कालिया नाग नाथ कृष्ण गोपाला हो ||१|| आरती की जे राजा राम चन्द्र जी के, हरिहर भक्ति करहि संतन सुख दी जे हो! दोसर आरती देवकी नंदन, देवकी नंदन हरिहर देवकी नंदन, भक्त उबारे असुर निकंदन हो ||२|| आरती की जे राजा राम चन्द्र जी के, हरिहर भक्ति करहि संतन सुख दी जे हो! तेसर आरती त्रिभुवन मोहे, त्रिभुवन मोहे हरिहर त्रिभुवन मोहे, गरुड़ सिंघासन राजा रामजी के सोहे हो ||३|| आरती की जे राजा राम चन्द्र जी के,…